WizardSoft

Softverski paket WizardSoft je geodetski softver namenjen automatizaciji obrade merenja kod računanja klasičnih i GPS geodetskih mreža (1D, 2D i 3D). Obuhvata i obrađuj i veliki deo geodetskih zadataka u premeru i inženjerskoj geodeziji uz korišćenje klasičnih i GPS geodetskih instrumenata. Sastoji se od tri programa, BETA, GeoNet i GeoTool.
Korišćenjem odgovarajućih programskih celina može se izvršiti celokupna obrada podataka merenja koja se sprovodi kod geodetskih mreža i to od nivoa terenskih zapisnika do izravnanja i ocene tačnosti. U cilju pripreme podataka za izravnanje (određivanje vrednosti merenih veličina i njihovih srednjih grešaka tj. težina u izravnanju), kontrole i ocene tačnosti izvršenih merenja može se vršiti: obrada merenja dužina, obrada merenja trigonometrijskog nivelmana, obrada merenja geometrijskog nivelmana, zatvaranje poligona.
Za potrebe prethodnih računanja (u cilju ispitivanja geometrije mreže, tačnosti merenja, koordinatnog sistema itd.) kao i za potrebe računanja definitivnih koordinata može se izvršiti izravnanje mreže i transformacija koordinata. Bitno je naglasiti da ovaj softverski paket omogućuje ne samo izravnanje mreža već automatizaciju celokupne obrade koja prethodi izravnanju, a koja zbog svog obima i delikatnosti ima veliki značaj.