Softver GeoToolWeb predstavlja Web verziju programskog paketa GeoTool.
Po funkcionalnosti ova dva softvera su praktično identična.

Pravo na korišćenje softvera se stiče registracijom i uplatom odgovarajuće
pretplate. Visina pretplate za korišćenje softvera je sledeća:

• pretplata za period od 24 sata..........0 € (promotivni paket)
• pretplata za period od 1 mesec.........25 € (u dinarima)
• pretplata za period od 6 meseci........90 € (u dinarima)
• pretplata za period od 12 meseci......150 € (u dinarima)

Da bi ste se registrovali kao korisnik, potrebno je da popunite
obrazac za prijavu korisnka.


Funkcionalnosti programa GeoTool: